Loopbaanbegeleiding en outplacement

Van den Ende Haver & Partners begeleidt cliënten bij hun (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het kan hierbij gaan om een drietal doelgroepen:

medewerkers/managers die momenteel werkzaam zijn binnen een organisatie en die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in- of extern; => loopbaanbegeleiding
mensen die reeds enige tijd uit het arbeidsproces zijn ten gevolge van reorganisatie/ontslag of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid etc.; => IRO
(ex)medewerkers/managers waarbij de (voormalige) werkgever een voorziening heeft om getroffen om hen te laten begeleiden naar een functie buiten het bedrijf; => outplacement.
Afhankelijk van de specifieke situatie van de cliënt wordt een gericht proces doorlopen. In onze begeleiding gaat het allereerst om het vaststellen van kennis, ervaring en wensen van de cliënt (persoonlijke oriëntatie). Daarna wordt samen met de cliënt de focus gelegd op de mogelijke functies en type organisaties/werkgevers (arbeidsmarktoriëntatie). De derde fase betreft het daadwerkelijk "werken" aan het verkrijgen van een baan. Hierbij besteden wij aandacht aan o.m.: het CV, de sollicitatiebrief, persoonlijke presentatie, (non)verbale communicatie, netwerken en jobhunting.
 
Ten behoeve van een snelle voortgang en het behouden van zelfvertrouwen/energie wordt het bovenstaande proces proactief doorlopen. Dit betekent dat het erom gaat om zo vlot mogelijk na de inventarisatie concreet aan de slag te gaan. Uiteraard rekening houdend met het mogelijk nog moeten verwerken van bijvoorbeeld het eerdere verlies van een baan. Onze ervaring is dat het creëren van een nieuw perspectief direct bijdraagt aan een mentaal herstel. Onze aanpak bij loopbaantrajecten is ondersteunend, doortastend en gericht op resultaat. Betrokkenheid en vertrouwen bij onze cliënten zijn hierbij sleutelwoorden.